Vzduchové filtry MANN-FILTER

Čistý vzduch. Maximální spolehlivost.

Dosažení optimální výkonnosti je u spalovacích motorů podmíněno čistotou nasávaného vzduchu. Pokud se do spalovací komory dostávají nečistoty jako saze nebo prach, mohou se na hlavách válců vytvořit dolíčky, které urychlí opotřebení motoru. Tím může být podstatně oslabena i funkce elektronických součástek umístěných mezi sáním a spalovací komorou. 

Vzduchové filtry MANN-FILTER znamenají konec všem nečistotám. Bez ohledu na to, zda se jedná o prach, pyl, písek, saze anebo dokonce i kapičky vody - díky odlučování nečistot na vysoké úrovni a velké mechanické stabilitě dokáží vzduchové filtry od firmy MANN-FILTER vyfiltrovat z nasávaného vzduchu i ty nejmenší částečky. Takto lze zajistit optimální poměr vzduchu a paliva v použité směsi a trvalý výkon motoru.

Dosahování takového výkonu vyžaduje pravidelné kontroly vzduchových filtrů, jelikož ucpaný filtr by oslabil přívod vzduchu do motoru. Možný důsledek tohoto stavu: dochází k nedostatečnému spalování paliva, jehož zbytky vycházejí z motoru zase ven. Zde je další charakteristický znak vzduchových filtrů MANN-FILTER: velká kapacita k zadržení prachových částic zajišťuje spolehlivost v celém servisním intervalu.

Prvky vzduchových filtrů

TO nejlepší z inovace.

Druhotné prvky

Je lepší mít jistotu než litovat.